Ekologi och Socialt ansvar

För oss i Pirin Hill är det mycket viktigt att förutom erbjuda vackra och bekväma strumpor även hjälpa till att skydda miljön. Därför garanterar vi att tillverkningen av Pirin Hill strumpor sker endast med miljövänliga material från europeiska leverantörer som uppfyller kraven i OEKO-TEX-certifikatet och REACH (en EU-tillsynsmyndighet, etablerad för att skydda hälsan och miljön mot de risker som är förknippade med användningen av kemikalier). Allt garn som används till Pirin Hill strumpor är både mjukt, bekvämt och hudvänligt. Användningen av moderna och energieffektiva stickmaskiner, samt av ånga istället för el-ström för strykninen, minskar energiförbrukningen drastiskt, vilket bidrar till att skydda miljön.

Vad är ekologisk (organisk) bomull?

Från 1960/70-talet började allt fler industrier använda kemikalier (bekämpningsmedel, herbicider, konstgödsel) i jakten på högre avkastning. Den “rena” bomullen, som odlats av alla tidigare generationer på det “naturliga” sättet, har först nyligen börjat odlas igen och kallas nu för “EKOLOGISK BOMULL” för att särskilja den från konventionell (vanlig) bomull och för att återspegla metoden för dess tillverkning – UTAN KEMIKALIER.

För att bomull ska kunna klassificeras som ekologisk måste det påvisas att ett antal stränga krav är strikt uppfyllda: Fröna får inte vara GMO. Bomullen ska sås och odlas i jord som inte har behandlats med förbjudna ämnen i minst tre år innan bomullen skördas. Grödorna får inte behandlas med giftiga ämnen. Vid skörd ska endast naturliga metoder användas – manuell, inte maskinell skörd, osv.

Om minst ett av ovannämnda villkoren överträds får produkten en annan märkning: Fair Trade. Detta är ett slags kvalitetscertifikat som bekräftar den partiella “etiken” hos en sådan produkt.

Vid odling av ekologisk bomull används traditionella metoder. En del av fördelarna med manuellt skördad bomull är att man endast väljer helt mogna frön, samt förhindrar att orenheter hamnar i produkten. Efter skörden avskiljs fibrerna från fröna och bearbetas separat, vilket leder till förbättrad produktkvalitet. Eftersom ekologisk bomull odlas av mindre gårdar och lantbruksföretag, används det oftast traditionella, gamla bevattningsmetoder, med betydligt mindre vattenförbruk än moderna metoder för bomullsproduktion. Vattnet tillförs direkt till växternas rötter, vilket minskar vattenförlusten vid avdunstning.

Vid odling av ekologisk bomull används inte produkter av kemisk syntes, utan naturliga medel för skadedjursbekämpning, såsom feromonfällor, olika växter och dylikt. Ogräs tas bort manuellt. Endast naturliga organiska gödningsmedel används för att berika jorden, såväl som alternativa planteringsmetoder.

Ekologiska bomullsprodukter

Förutom att tillverkas av miljövänligt material, behandlas ekologiska bomullsprodukter med vegetabiliska eller mineraliska färgämnen som inte innehåller tungmetaller eller petroleumprodukter. Vi erbjuder en mängd olika herrstrumpor och damstrumpor av ekologisk bomull.

Var odlas ekologisk bomull?

De största tillverkarna är Indien, Kina, Turkiet. Det finns små plantager i Peru och Paraguay (Sydamerika), Mali och Senegal (Västafrika), i Thailand, Pakistan och Kirgizistan.